JAK FUNGUJE BIOREZONANCE

CO JE BIOREZONANCE

Celostní medicína biorezonanční metody Bicom je jedna z metod, která dokáže výrazně pomoci při léčbě jak akutních, tak i chronických nemocí. Je to biorezonance, která svými speciálními a systematickými postupy odstraňuje zátěže na biofyzikální úrovni. Je to metoda založená na teorii, že každá látka, buňka, či předmět má svou jedinečnou frekvenci a vytváří elektromagnetické vlnění, které se dá změřit a jeho vlivy využívat i v medicíně. Je to efektivní, jemná, terapeutická metoda, která je v harmonii s přírodou a nepůsobí žádnou bolest. Je to metoda bez léků a vedlejších účinků s možností léčby běžně neléčitelných chorob. Tato metoda pracuje na principech kvantové fyziky a zaměřuje se nejen na prevenci, ale především na odhalení často i skrytých příčin onemocnění a její následnou léčbu tak, aby se efektivně aktivovala samoléčící schopnost organismu.

DNA

Zdravý organismus může fungovat teprve tehdy, když funguje správná komunikace a výměna informací mezi buňkami. Pokud je komunikace mezi buňkami narušena (např. přítomností těžkých kovů, jedů, bakterií, virů, atd.), přenos informací mezi buňkami je narušen a projeví se to symptomy, které nám signalizují nemoc. Nemocné tělo nemá pro své uzdravení potřebné množství informací. U člověka se to většinou projeví nejdříve v psychické rovině, následuje pokles výkonnosti, který může skončit chronickou únavou a vyčerpaností. V případě, že tento stav u člověka trvá delší dobu, může to celé vyústit ve vážné onemocnění. Cílem je, aby v místech, kde jsou poruchy, opět došlo k buněčné komunikaci, zátěžové látky byly uvolněny a vyloučeny a organismus se dostal zpět do rovnováhy. 

Léčba probíhá tak, že se frekvenční vzorky z terapeutické části transformují do magnetických frekvenčních vzorků, díky čemuž se frekvence dostane do každé buňky, skrz každou kost a každý orgán, čímž vytváří hloubkový účinek. Po vyloučení škodlivin pomocí přístroje BICOM se organismus dostává zpět do rovnováhy a je schopen poradit si se zátěžovými látkami.

Biorezonance díky své technologii neléčí pouze tělo, ale zároveň i duši, pohlíží na člověka jako na celek tvořený nejen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumovými a emočními projevy

Stále více lékařů začíná do praxe zavádět biorezonanci pomocí přístroje Bicom a kombinovat ji s klasickou medicínou. Bicom umožňuje zjišťovat a odstraňovat příčiny, ne pouze následky. Díky přístroji Bicom mohou být u mnohých případů zjištěny a odstraněny skutečné, často skryté příčiny onemocnění.

JAK TO FUNGUJE

Organismus člověka funguje jako elektromagnetický systém. Jeho molekuly a atomy jsou elektricky polarizovatelné elementy. Protože jsou nositelem náboje, buňky jsou dipolární, emitují záření o rozdílných frekvencích a jsou schopny absorbce elektromagnetických impulsů. 

Biorezonanční terapie Bicom je terapeutická metoda pracující s elektromagnetickými frekvencemi přirozeně vysílanými pacientem. Princip metody spočívá v tom, že patologické frekvence jsou snímány z pacienta a použity přímo v terapii k eliminaci léze. Tato metoda díky svému principu nemá vedlejší škodlivé účinky, dokonce může napravit vedlejší účinky jiných tradičních terapií. Pracuje v několika úrovních současně - energetické, humorální, hormonální, buněčné, imunologické, nervové, organické a funkční úrovni. 

Vlivy, které působí v biorezonanční terapii, aktivují autoreparační schopnosti těla a způsobují návrat organismu ze stavu, ke kterému došlo vlivem vnějšího patologického působení. Důkaz této metody byl proveden díky pokusům na tkáňových kulturách, na živých organismech a klinickými studiemi.

JAK PROBÍHÁ TERAPIE

Vstupní vyšetření

Při vstupním vyšetřením se Vás zeptáme na Vaše problémy a souvislosti, které by mohly zdravotní potíže vyvolávat. Provedeme krátké odblokování stresu a napětí, aby došlo k Vašemu uvolnění. Následně budeme testovat a vyhledávat, který systém, orgán či dráha jsou ve vašem těle energeticky oslabené nebo zablokované, vše dle principů tradiční čínské medicíny (TČM). Budeme detailněji zkoumat různé zátěže, které mohou negativně ovlivňovat Vaše zdraví. Zejména se jedná o různé viry, bakterie, kvasinky, plísně, parazity, těžké kovy, chemické zátěže různými jedy včetně chemických léků, degenerované buňky, poruchy vylučování, geopatogenní zóny či negativní vlivy prostředí včetně elektrosmogu a radiační zátěže.

Zjistíme také, jak jste na tom energeticky a nakolik vás zdravotní potíže vedou k vyčerpání a únavě. Na základě naměřených parametrů Vámi vysílané energie potom zvolíme optimální harmonizaci Vašeho těla.

Terapie

Na základě vstupního vyšetření budeme v dalších jednotlivých sezeních pracovat na odstranění blokád, detoxikaci orgánů, zejména těch, které vylučují škodlivé látky z těla (ledviny, játra, střeva), a komplexní harmonizaci organizmu. Následně budeme aplikovat terapie pro eliminaci specifických zatížení Vašeho organizmu. Po terapii můžete cítit úlevu, ale může se Vám i krátkodobě přitížit, pokud je vaše tělo značně zatíženo z minulosti (jde o projev detoxikačního procesu). Terapii je vhodné opakovat 1x týdně nebo 1x za 10 - 14 dnů, zejména v případě chronických, dlouhodobých potíží.

 

Po terapii je vhodné pít dostatečné množství čisté vody a dbát doporučení lékaře k optimalizaci stravy, pohybových a režimových aktivit.

JAKÝM ZPŮSOBEM MI TO MŮŽE POMOCT?

PROGRAMY: