PREVENCE CORONAVIROVÉ INFEKCE

NOVINKA

Biorezonanční metoda BICOM poskytuje velmi účinné možnosti pro prevenci, posílení imunitního systému a jako novinka, díky frekvenčnímu vzorku koronavirů, jehož invertovaná podoba se dá nahrát na speciální čip i účinnou formu "frekvenčního očkování".

JAK TO FUNGUJE

Jsou dvě možnosti jak se chránit proti coronaviru pomocí metody BICOM. První, optimálnější možností je osobní ošetření, a druhou možností, v připadě, že nemáte možnost se dostavit (např. s důvodu karantény, případně obavy z nákazy) je možné celý protivirový program nahrát na speciální čip, který se přilepí na tělo. Tělo tím získá biorezonanční informace. Organismus se tak dostane do stavu, kdy je schopen virus včasne rozpoznat a podniknout adekvátní imunitní opatření

 

"Snižuje se pak riziko. Vůbec nedojde při kontaktu s virem k infektu, nebo následný infekt bude probíhat mírně, protože pro imunitní systém člověka už nepůjde o neznámy virus."  (Dr. Pekárek)

Zde ale je potřeba zdůraznit, že v žádnem případě tento čip nenahrazuje tzv. klasickou medicínu a je pouze podporou v oblasti prevence.


Nyní je také možné kromě nalepovacího čipu, nechat si nahrát celý protivirový program na čip, který je součástí přívěšku.

Ceny čipů

Nalepovací čip: 390 Kč

Čip ve formě přívěšku (včetně řetízku) : 390 Kč

Čip ve forme přívěšku se šperkem: 680 Kč

OBJEDNÁVEJTE ZDE